[1]
TorbusU., „Przejrzystość wynagrodzeń – uwagi na tle propozycji dyrektywy UE z 2021 r”., ZPPPiPS, t. 20, nr 3, s. 1-25, cze. 2022.