YildizG. Prawne I Społeczne Aspekty Zatrudnienia Pracowników Migrujących W Turcji. Z Problematyki Prawa Pracy I Polityki Socjalnej, T. 20, nr 3, Apr. 2022, s. 1-20, doi:10.31261/zpppips.2022.20.05.