Miranda BotoJ. M. The Role of the EU During the Pandemic Concerning Social Issues [Rola Unii Europejskiej W Kwestiach Społecznych Podczas Pandemii]. Z Problematyki Prawa Pracy I Polityki Socjalnej, T. 20, nr 3, Mar. 2022, s. 1-14, doi:10.31261/zpppips.2022.20.01.