JúniorA., i da SilvaV. Brazil in the ILO Committee on Freedom of Association (CFA): The COVID-19 Economic Crisis and the Possible New Labour Reforms[Brazylia W Komitecie Wolności Zrzeszania Się MOP (CFA):Kryzys Gospodarczy Związany Z COVID-19 I Możliwe Nowe Reformy Rynku Pracy]. Z Problematyki Prawa Pracy I Polityki Socjalnej, T. 20, nr 3, June 2022, s. 1-14, doi:10.31261/zpppips.2022.20.08.