PokutyckaP. Praca Zdalna Jako Nowa Instytucja Prawa Pracy. Z Problematyki Prawa Pracy I Polityki Socjalnej, June 2022, s. 1-18, doi:10.31261/zpppips.2023.21.01.