Miranda BotoJosé María. The Role of the EU During the Pandemic Concerning Social Issues [Rola Unii Europejskiej W Kwestiach Społecznych Podczas Pandemii]. Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej 20, no. 3 (marzec 22, 2022): 1-14. Udostępniono styczeń 31, 2023. https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZPPPIPS/article/view/12898.