1.
Júnior A, da SilvaV. Brazil in the ILO Committee on Freedom of Association (CFA): The COVID-19 economic crisis and the possible new Labour Reforms[Brazylia w Komitecie Wolności Zrzeszania się MOP (CFA):Kryzys gospodarczy związany z COVID-19 i możliwe nowe reformy rynku pracy]. ZPPPiPS [Internet]. 30cze.2022 [cytowane 2luty2023];20(3):1-4. Available from: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZPPPIPS/article/view/13114