1.
Pokutycka P. Praca zdalna jako nowa instytucja prawa pracy. ZPPPiPS [Internet]. 24cze.2022 [cytowane 1luty2023];:1-8. Available from: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZPPPIPS/article/view/13195