Kontakt

Adres Redakcji: „Anthropos?”
Instytut Nauk o Kulturze
Wydział Humanistyczny Uniwe
sytet Śląski w Katowicach
Plac Sejmu Śląskiego 1 40-032 Katowice
e-mail: anthropo@us.edu.pl

Główna osoba do kontaktu

Aleksandra Kunce
Redaktor naczelny

Wsparcie techniczne