Zespół redakcyjnyRedaktor naczelny: Aleksandra Kunce
Sekretarz Redakcji: Paweł Paszek

Notka o Redaktorze:

Aleksandra Kunce, Dr hab. prof. UŚ, kulturoznawca, Uniwersytet Śląski w Katowicach; w latach 2008–2012 i 2012–2016 pełniła obowiązki zastępcy dyrektora ds. nauki w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; prowadzi badania kulturoznawcze, ale także z pogranicza antropologii, literaturoznawstwa, filozofii kultury, koncentrując się na problematyce człowieka lokalnego, siły umiejscowienia i doświadczania miejsca; autorka książek: Tożsamość i postmodernizm (2003), Myśleć Śląsk (współautor Zbigniew Kadłubek, 2007), Antropologia punktów. Rozważania przy tekstach Ryszarda Kapuścińskiego (2008), Oikologia. Nauka o domu (współautorzy: Tadeusz Sławek i Zbigniew Kadłubek, 2013), Into the Noise. Anthropological and Aesthetic Discourses in Public Sphere (współautor: Maria Popczyk, 2013), Człowiek lokalny. Rozważania umiejscowione (2016), Being at Home in a Place (2019), Oikologia. Powrót (współautor Tadeusz Sławek, 2020); od 2003 roku jest redaktorem periodyku „Anthropos?” i kilku tomów zbiorowych; w 2016 roku otrzymała międzynarodową nagrodę za publikację The Philosophy of Localness and the Arts – International Award for Excellence for Volume 10 of the Arts in Society Journal Collection (USA).

Notka o Sekretarzu:

Paweł Paszek, Dr, kulturoznawca, związany z Wydziałem Humanistycznym i Instytutem Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; jego zainteresowania badawcze lokują się w obrębie filozofii kultury, antropologii doświadczenia, poetyk kulturowych i intertekstualnych, antropologii miejsca; autor rozprawy doktorskiej Pisanie doświadczenia. Poetologia i podmiotowość w twórczości Aleksandra Wata i Leo Lipskiego. Autor książki Literatura życia otwartego. Fragmenty lekturowe przy wierszach Mariusza Grzebalskiego (Katowice 2017) i szeregu artykułów naukowych, współredaktor dwóch książek monograficznych: Zanikanie i istnienie niepełne. W labiryntach romantycznej i współczesnej podmiotowości (Katowice 2013) oraz "Ja" w przestrzeniach aksjologicznych. Z problematyki podmiotowości w literaturze XIX-XXI wieku (Katowice 2017). Adres Redakcji: