„Miałem dziś przedziwny sen…”. Arte e amore w onirycznych zapiskach Dziennika 1957–1958 Gustawa Herlinga-Grudzińskiego


Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest omówienie wątków onirycznych w Dzienniku 1957-1958 Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Opisy snów ujawniają tę część duchowej biografii pisarza, która dochodzi do głosu z podświadomości. Sen odgrywa ważną rolę w ukazaniu najgłębszych przeżyć i stanów psychicznych podmiotu mówiącego. Zapisy snów ujawniają więcej, niż autor relacjonuje o sobie bezpośrednio. Pomagają zinterpretować ukryte emocje podmiotu, jego stan ducha, ujawniają stłumione treści psychiczne, będące wynikiem bolesnych osobistych doświadczeń. Dotyczą najistotniejszych dla pisarza tematów, takich jak twórczość artystyczna (natchnienie i proces powstawania dzieła)  oraz  miłość do pierwszej żony Krystyny.


Słowa kluczowe

Gustaw Herling-Grudziński; dziennik; sen w literaturze

Adamczyk Kazimierz (1994): Dziennik jako wyzwanie. Lechoń. Gombrowicz. Herling‑Grudziński. Kraków.

Bauchrowicz-Kłodzińska Magdalena (2018): Rozczarowany i znużony. „Nowe Książki”, nr 3.

Bieńkowska Ewa (2002): Pisarz i los: o twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Warszawa.

Bogdał Grzegorz (2018): Monolog niewypowiedziany. „Tygodnik Powszechny”, nr 26.

Bolecki Włodzimierz (2005): Pamięć i sen. W: Idem: Ciemna miłość. Szkice do portretu Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Kraków.

Bolecki Włodzimierz (2018): „Co ze mną będzie”. Dziennik sekretny Gustawa Herlinga‑Grudzińskiego. W: G. Herling-Grudziński: Dziennik 1957–1958. Oprac. W. Bolecki, M. Herling. Kraków.

Cielecki Marcin (2020): Nocne kroki ojca. Online: https://instytutksiazki.pl/aktualnosci,2,ksiazka-tygodnia-dziennik-1957-1958-gustawa-herlinga-grudzinskiego,1232.html [dostęp: 24.09.2020].

Freud Zygmunt (2007): Objaśnianie marzeń sennych. Przeł. R. Reszke. Warszawa.

Herling Marta (2018): Dziennik pisany dla samego siebie. W: G. Herling-Grudziński: Dziennik 1957–1958. Oprac. W. Bolecki, M. Herling. Kraków.

Herling-Grudziński Gustaw (2000): Najkrótszy przewodnik po sobie samym. Oprac. W. Bolecki. Kraków.

Herling-Grudziński Gustaw (2018): Dziennik 1957–1958. Oprac. W. Bolecki, M. Herling. Kraków.

Herling-Grudziński Gustaw, Bolecki Włodzimierz (1997): Rozmowy w Dragonei. Warszawa.

Herling-Grudziński Gustaw, Bolecki Włodzimierz (2009): Rozmowy w Neapolu. Warszawa.

Jacobi Jolande (1996): Psychologia C.G. Junga. Przedm. C.G. Jung. Przeł. S. Łypacewicz. Warszawa.

Kieżuń Piotr (2018): Zamknięty w sobie, zamknięty w pisarstwie. Recenzja „Dziennika 1957–1958” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. „Kultura Liberalna”, nr 25.

Okopień-Sławińska Aleksandra (1973): Sny i poetyka. „Teksty: teoria literatury, krytyka, interpretacja”, nr 2 (8).

Owczarski Wojciech (2014): Sennik polski. Literatura, wyobraźnia i pamięć. Gdańsk.

Sawicka Elżbieta (1997): Widok z wieży. Rozmowy z Gustawem Herlingiem-Grudzińskim. Warszawa.

Zych Konrad (2018): G. Herling-Grudziński: „Dziennik 1957–1958”. [Rec.]. „Kwartalnik Artystyczny”, nr 3.

Pobierz

Opublikowane : 2021-05-28


Woźniak-ŁabieniecM. (2021). „Miałem dziś przedziwny sen…”. Arte e amore w onirycznych zapiskach Dziennika 1957–1958 Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Fabrica Litterarum Polono-Italica, (3), 33-44. https://doi.org/10.31261/FLPI.2021.03.03

Marzena Woźniak-Łabieniec 
Uniwersytet Łódzki  Polska
http://orcid.org/0000-0003-3280-1411