„Bękarty wojny”. Włoskie reminiscencje w pisarstwie Artura Międzyrzeckiego

Mariusz Jochemczyk
http://orcid.org/0000-0002-0671-6355

Abstrakt

Artykuł odtwarza proces jednostkowej, osobistej „pracy pamięci”. Rzecz dotyczy śladów zbiorowego oraz indywidualnego doświadczenia żołnierskiego (coś na kształt: post-traumatic stress disorder) – w literackim zapisie. Ciekawi mnie, jak trauma wojenna włoskiej kampanii krzepnie – jeśli tak można rzec – „narratologicznie”, jak „opowiada się” w zmiennych fazach przedstawienia. Jak ten migotliwy proces („utrwalania” doświadczenia i „zamazywania” go,  „konstruowania losu” i „zaprzeczania rzeczywistemu”, „mitologizowania faktów” i „wypierania realnego”) tekstowo przebiega, jak opalizuje w kolejnych twórczych przekształceniach.


Słowa kluczowe

Artur Międzyrzecki; wojna; kampania włoska; trauma

Herbert Zbigniew (2007): Artur. W: Idem: Wiersze wybrane. Wybór i oprac. R. Krynicki. Kraków.

Międzyrzecki Artur (1965a): Bocca di Leone. W: Idem: Opowieści mieszkańca namiotów. Powrót do Sorrento. Warszawa.

Międzyrzecki Artur (1965b): Ostatnia galeria. W: Idem: Opowieści mieszkańca namiotów. Powrót do Sorrento. Warszawa.

Międzyrzecki Artur (1965c): Powrót do Sorrento. W: Idem: Opowieści mieszkańca namiotów. Powrót do Sorrento. Warszawa.

Międzyrzecki Artur (1979a): Od autora. W: Idem: Poezje wybrane. Warszawa.

Międzyrzecki Artur (1979b): Poezje wybrane. Warszawa.

Międzyrzecki Artur (1980): Poezje. Przedmowa J.M. Rymkiewicz. Warszawa.

Międzyrzecki Artur (1992): Wiersze dawne i nowe. Warszawa.

Międzyrzecki Artur (1993): Z myślą o kolegach z 2 Korpusu. W: Wiatr nas nosi po świecie. Antologia polskiej poezji żołnierskiej na obczyźnie 1939–1945. Przedmowa A. Międzyrzecki. Wybór, oprac., noty B. Klimaszewski. Wstęp i współpraca W. Ligęza. Kraków.

Międzyrzecki Artur (1996): U progu XXI wieku. Z pisarzem rozmawia T. Kraśko. Kraków.

Międzyrzecki Artur (1997): Nieskończona przejrzystość. Kraków.

Międzyrzecki Artur (1999): Z dzienników i wspomnień. Posłowie R. Przybylski. Warszawa.

Międzyrzecki Artur (2006): Wiersze 1946–1996. Wybrała i słowem wstępnym opatrzyła W. Szymborska. Kraków.

Szczurowski Maciej (2001): Artyleria Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w II wojnie światowej. Toruń.

Pobierz

Opublikowane : 2021-05-28


JochemczykM. (2021). „Bękarty wojny”. Włoskie reminiscencje w pisarstwie Artura Międzyrzeckiego. Fabrica Litterarum Polono-Italica, (3), 45-58. https://doi.org/10.31261/FLPI.2021.03.04

Mariusz Jochemczyk 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
http://orcid.org/0000-0002-0671-6355