Kreacja androgynicznej kobiety-rycerza w Tredici canti del Floridoro Moderaty Fonte

Zuzanna Hanuszewicz
http://orcid.org/0000-0002-8475-3792

Abstrakt

Autorka artykułu analizuje, w jaki sposób Moderata Fonte wykreowała Risamante na kobietę-rycerza w Tredici canti del Floridoro. Włoska pisarka, korzystając z dorobku poprzednich epok oraz inspirując się głównie Rolandem zakochanym Mattea Boiarda oraz Orlandem szalonym Ludovica Ariosta, postanowiła napisać własny epos, w którym zaprezentowała nowy typ bohaterki renesansowej: androgyniczną rycerkę, posiadającej zarówno cechy stereotypowo kobiecie, jak i męskie.


Słowa kluczowe

androgynia; kobieta-rycerz; Risamante; Moderata Fonte; Tredici canti del Floridoro; włoskie cinquecento; protofeminizm

Ariosto Ludovico (1905): Orland szalony. Tłum. P. Kochanowski. T. 1–2. Kraków.

Aydoğdu Çelîk Merve (2019): Androgyny in Moderata Fonte’s Tredici canti del Floridoro. „Selçuk University Journal of Faculty of Letters”, vol. 36, nr 2.

Berthelot Anne (2003): Król Artur i rycerze Okrągłego Stołu. Tłum. A. Choińska. Warszawa.

Cox Virginia (2008): Women’s Writing in Italy, 1400–1650. Baltimore.

Finucci Valeria, ed. (2006): Floridoro: A Chivalric Romance. Transl. J. Kisacky. Chicago.

Makowiecki Andrzej (2000): Słownik postaci literackich. Warszawa.

Malpezzi Price Paola (2003): Moderata Fonte: Women and Life in Sixteenth-century Venice. Madison.

Russell Rinaldina, ed. (1994): Italian Women Writers: A Bio-bibliographical Sourcebook. Westport.

Skowron Maja (2020): Kobiece reguły gry. Spór o kobiety w dialogu „Il merito delle donne” Moderaty Fonte. „Terminus”, vol. 22.

Pobierz

Opublikowane : 2021-05-28


HanuszewiczZ. (2021). Kreacja androgynicznej kobiety-rycerza w Tredici canti del Floridoro Moderaty Fonte. Fabrica Litterarum Polono-Italica, (3), 197-206. https://doi.org/10.31261/FLPI.2021.03.12

Zuzanna Hanuszewicz 
Uniwersytet Warszawski  Polska
http://orcid.org/0000-0002-8475-3792