W „szkatułce myśli”. Jarosław Mikołajewski: Syrakuzańskie. Kraków–Budapeszt–Syrakuzy 2019, 68 s.

Karolina Najgeburska
http://orcid.org/0000-0003-0272-6000

Abstrakt

Artykuł stanowi omówienie literackich reprezentacji włoskiej podróży w eseistycznej książce Syrakuzańskie Jarosława Mikołajewskiego – poety, pisarza, reportera i tłumacza języka włoskiego. Ponieważ każda próba pisania o podróży po Włoszech musi być konfrontowana z tradycją pisania o tym kraju i jego kulturze, celem artykułu jest zbadanie, na ile omawiana książka wpisuje się w schemat narracyjny historycznych „tekstów włoskich” i z jakimi problemami musi się mierzyć pisarz, podejmując tę kwestię. Autorka analizuje postacie podróżnika i turysty, próbując zbadać, w jaki sposób każda z nich determinuje sposób przeżywania „nieznanego”. Ważnym kontekstem analizy jest również kryzys uchodźczy, który rzuca nowe światło na dzisiejszy obraz Syrakuz.


Słowa kluczowe

Jarosław Mikołajewski; podróż włoska; Syrakuzy; kryzys migracyjny

Certeau Michel, de (2008): Wynaleźć codzienność. Sztuki działania. Tłum. K. Thiel-Jańczuk. Kraków.

Czaja Dariusz (2010): Gdzieś dalej, gdzieś indziej. Wołowiec.

Czaja Dariusz (2018): Gramatyka bieli. Kraków.

Dziadek Adam (2011): Obrazy i wiersze z zagadnień interferencji sztuk w polskiej poezji współczesnej. Katowice.

Gazda G., Tynecka-Makowska S., red. (2006): Słownik rodzajów i gatunków literackich. Kraków.

Karpiński Wojciech (1982): Pamięć Włoch. Kraków.

Kozicka Dorota (2006): Podróżny horyzont rozumienia. „Teksty Drugie”, nr 1–2.

Mikołajewski Jarosław (2015): Wielki przypływ. Warszawa.

Mikołajewski Jarosław (2018): Czas archaiczny i wieczny. Online: https://przekroj.pl/artykuly/felietony/czas-archaiczny-i-wieczny-jaroslaw-mikolajewski [dostęp: 15.12.2020].

Mikołajewski Jarosław (2019): Syrakuzańskie. Kraków–Budapeszt–Syrakuzy.

Nycz Ryszard (1982): Współczesne sylwy wobec literackości. W: Studia o narracji. Red. J. Błoński, S. Jaworski, J. Sławiński. Wrocław.

Ostrowski Witold (2006): Esej. W: Słownik rodzajów i gatunków literackich. Red. G. Gazda, S. Tynecka-Makowska. Kraków.

Sarnowska-Temeriusz Elżbieta (1980): O „katharsis” – raz jeszcze. „Pamiętnik Literacki”, nr 4.

Sendyka Roma (2006): Nowoczesny esej. Studium historycznej świadomości gatunku. Kraków.

Szczuciński Adam (2008): Włoskie miniatury. Warszawa.

Pobierz

Opublikowane : 2021-05-28


NajgeburskaK. (2021). W „szkatułce myśli”. Jarosław Mikołajewski: Syrakuzańskie. Kraków–Budapeszt–Syrakuzy 2019, 68 s. Fabrica Litterarum Polono-Italica, (3), 233-242. https://doi.org/10.31261/FLPI.2021.03.15

Karolina Najgeburska 
Uniwersytet Gdański  Polska
http://orcid.org/0000-0003-0272-6000