Alcune osservazioni a seguito di una nuova edizione del Viaggio della Serenissima S. Bona Regina in Polonia di C. Carmignano [Kilka refleksji na temat nowego wydania Viaggio della Serenissima S. Bona Regina in Polonia C. Carmignana]

Francesco Cabras
http://orcid.org/0000-0003-1782-7963

Abstrakt

Artykuł odsłania genezę i budowę tekstu Colantonia Carmignana. Przedstawia też ciekawą przedmowę, którą do książki napisał Luigi Marinelli. Proponowane wydanie zawiera także propozycje co do intertekstualnego wymiaru wiersza, zwracając uwagę na podobieństwa między pierwszym wersem utworu a elegią I 8 Joannesa Secundusa, przy czym oba teksty zostały pozbawione cech epitalamium.


Słowa kluczowe

Carmignano; Bona Sforza; Andrea Colelli; Luigi Marinelli; literatura polska; literatura włoska

Alighieri Dante (2013): Inferno. A cura di S. Bellomo. Torino.

Ariosto Ludovico (2001): Orlando Furioso. A cura di C. Segre. Milano.

Pszczołowska Lucylla (1993): Sonet od renesansu do Młodej Polski. W: Słowiańska metryka porównawcza. T. 5. Red. L. Pszczołowska, D. Urbańska. Warszawa.

Nuovo Isabella (2007): Viaggio de la Serenissima S. Bona Regina da la sua arrivata in Manfredonia andando verso del suo regno di Polonia / Parthenopeo Suavio (Colantonio Carmignano). A cura di Isabella Nuovo. Edizioni digitali del CISVA – parzialmente riprodotto [ultimo accesso: 23.04.2020].

Petrarca Francesco (1996): Canzoniere. Edizione commentata a cura di Marco Santagata. Milano.

Ślaski Jan (1980): I poeti neolatini del primo umanesimo in Polonia e l’Italia (qualche proposta di ricerca). In: Italia, Venezia e Polonia tra Medio Evo e età moderna. A cura di V. Branca, S. Graciotti. Firenze.

Second Jean (2005): Oeuvres complètes. T. 2: Elegiarum Libri Tres. Edition critique établie et annotée par Roland Guillot. Paris.


Opublikowane : 2020-06-30


CabrasF. (2020). Alcune osservazioni a seguito di una nuova edizione del Viaggio della Serenissima S. Bona Regina in Polonia di C. Carmignano [Kilka refleksji na temat nowego wydania Viaggio della Serenissima S. Bona Regina in Polonia C. Carmignana]. Fabrica Litterarum Polono-Italica, (2), 185-190. https://doi.org/10.31261/FLPI.2020.02.13

Francesco Cabras  francesco.cabras@up.krakow.pl
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie  Włochy
http://orcid.org/0000-0003-1782-7963

badacz zatrudniony w Katedrze Literatury Włoskiej (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie). Jego badania zogniskowane są na problematyce literatury nowołacińskiej w Polsce, a także na kulturowych związkach łączących Polskę i Włochy – od wieku XV po XVII.