[1]
Kamińska Di GiannantonioG. 2019. Osobliwości południowotyrolskie we współczesnej prozie włoskiej: na przykładzie powieści Eva dorme Franceski Melandri. Fabrica Litterarum Polono-Italica. 1 (grudz. 2019), 187-205. DOI:https://doi.org/10.31261/FLPI.2019.01.09.