[1]
SpinaS. 2019. Literackie wędrówki i historyczne podróże wokół społeczności Tatarów polsko-litewskich Baśnie, podania i legendy polskich Tatarów autorstwa Selima Mirzy Chazbijewicza. Fabrica Litterarum Polono-Italica. 1 (grudz. 2019), 207-219. DOI:https://doi.org/10.31261/FLPI.2019.01.10.