(1)
Bodzioch-BryłaB. Uwięziony W Podróży… Adama Zagajewskiego Poetyckie Obrazy Współczesnej Italii. flit 2021, 59-77.