(1)
KrawczykA. Drżący Głos Poetki. flit 2019, 117-134.