(1)
GęsinaT. Niezwykłość Gór. Krajobraz Tatrzański W poezji Kazimiery Alberti. flit 2019, 135-148.