(1)
SatalinoR. Apulia, Region Do Odkrycia. Podróż Z Kazimierą Alberti. flit 2019, 149-183.