(1)
Kamińska Di GiannantonioG. Osobliwości Południowotyrolskie We Współczesnej Prozie Włoskiej: Na Przykładzie Powieści Eva Dorme Franceski Melandri. flit 2019, 187-205.