(1)
SpinaS. Literackie Wędrówki I historyczne Podróże Wokół Społeczności Tatarów Polsko-Litewskich Baśnie, Podania I legendy Polskich Tatarów Autorstwa Selima Mirzy Chazbijewicza. flit 2019, 207-219.