(1)
BenderA. Projekt Interdyscyplinarny: Bona Sforza D’Aragona. Settimana Della Cultura Italo-Polacca. (Sprawozdanie). Przygotowała Agnieszka Bender. flit 2020, 223-224.