Kamińska Di GiannantonioG. (2019). Osobliwości południowotyrolskie we współczesnej prozie włoskiej: na przykładzie powieści Eva dorme Franceski Melandri. Fabrica Litterarum Polono-Italica, (1), 187-205. https://doi.org/10.31261/FLPI.2019.01.09