SpinaS. (2019). Literackie wędrówki i historyczne podróże wokół społeczności Tatarów polsko-litewskich Baśnie, podania i legendy polskich Tatarów autorstwa Selima Mirzy Chazbijewicza. Fabrica Litterarum Polono-Italica, (1), 207-219. https://doi.org/10.31261/FLPI.2019.01.10