LigęzaW. „Zaranność mistrzowsko zmieniona w poranność” – stwarzanie świata. Wokół wiersza Wczesna godzina Wisławy Szymborskiej. Fabrica Litterarum Polono-Italica, n. 4, p. 1-14, 1 jun. 2022.