Kamińska Di GiannantonioG. Osobliwości południowotyrolskie we współczesnej prozie włoskiej: na przykładzie powieści Eva dorme Franceski Melandri. Fabrica Litterarum Polono-Italica, n. 1, p. 187-205, 15 dez. 2019.