Kamińska Di GiannantonioGiulia. 2019. Osobliwości Południowotyrolskie We Współczesnej Prozie Włoskiej: Na Przykładzie Powieści Eva Dorme Franceski Melandri. Fabrica Litterarum Polono-Italica, nr 1 (grudzień), 187-205. https://doi.org/10.31261/FLPI.2019.01.09.