Spina, Sara. 2019. „Literackie Wędrówki I historyczne Podróże Wokół Społeczności Tatarów Polsko-Litewskich Baśnie, Podania I legendy Polskich Tatarów Autorstwa Selima Mirzy Chazbijewicz”a. Fabrica Litterarum Polono-Italica, nr 1 (grudzień), 207-19. https://doi.org/10.31261/FLPI.2019.01.10.