LigęzaW. (2022) „«Zaranność mistrzowsko zmieniona w poranność» – stwarzanie świata. Wokół wiersza Wczesna godzina Wisławy Szymborskie”j, Fabrica Litterarum Polono-Italica, (4), s. 1-14. doi: 10.31261/FLPI.2022.04.13.