Kamińska Di GiannantonioG. (2019) Osobliwości południowotyrolskie we współczesnej prozie włoskiej: na przykładzie powieści Eva dorme Franceski Melandri, Fabrica Litterarum Polono-Italica, (1), s. 187-205. doi: 10.31261/FLPI.2019.01.09.