SpinaS. (2019) „Literackie wędrówki i historyczne podróże wokół społeczności Tatarów polsko-litewskich Baśnie, podania i legendy polskich Tatarów autorstwa Selima Mirzy Chazbijewicz”a, Fabrica Litterarum Polono-Italica, (1), s. 207-219. doi: 10.31261/FLPI.2019.01.10.