[1]
KrawczykA., Drżący głos poetki, flit, nr 1, s. 117-134, grudz. 2019.