[1]
SatalinoR., „Apulia, region do odkrycia. Podróż z Kazimierą Albert”i, flit, nr 1, s. 149-183, grudz. 2019.