[1]
Kamińska Di GiannantonioG., Osobliwości południowotyrolskie we współczesnej prozie włoskiej: na przykładzie powieści Eva dorme Franceski Melandri, flit, nr 1, s. 187-205, grudz. 2019.