[1]
SpinaS., „Literackie wędrówki i historyczne podróże wokół społeczności Tatarów polsko-litewskich Baśnie, podania i legendy polskich Tatarów autorstwa Selima Mirzy Chazbijewicz”a, flit, nr 1, s. 207-219, grudz. 2019.