[1]
BenderA., „Projekt interdyscyplinarny: Bona Sforza d’Aragona. Settimana della cultura Italo-Polacca. (Sprawozdanie). Przygotowała Agnieszka Bende”r, flit, nr 2, s. 223-224, cze. 2020.