Bodzioch-BryłaB. Uwięziony W Podróży… Adama Zagajewskiego Poetyckie Obrazy Współczesnej Italii. Fabrica Litterarum Polono-Italica, nr 3, May 2021, s. 59-77, doi:10.31261/FLPI.2021.03.05.