KrawczykA. Drżący Głos Poetki. Fabrica Litterarum Polono-Italica, nr 1, Dec. 2019, s. 117-34, doi:10.31261/FLPI.2019.01.06.