GęsinaT. „Niezwykłość Gór. Krajobraz Tatrzański W poezji Kazimiery Albert”i. Fabrica Litterarum Polono-Italica, nr 1, Dec. 2019, s. 135-48, doi:10.31261/FLPI.2019.01.07.