Kamińska Di GiannantonioG. Osobliwości Południowotyrolskie We Współczesnej Prozie Włoskiej: Na Przykładzie Powieści Eva Dorme Franceski Melandri. Fabrica Litterarum Polono-Italica, nr 1, Dec. 2019, s. 187-05, doi:10.31261/FLPI.2019.01.09.