Literacko‑serialowe lekcje feminizmu. Przypadek Ani z Zielonego Wzgórza


Abstrakt

The article attempts to interpret the character of Anne Shirley in terms of gender studies, mainly taking into account such an issue as the pro‑feminist element in the work of Lucy Maud Montgomery herself, which had an impact on the creation of a new type of heroine breaking the 19th‑century Victorian patterns of that time. Another reading from Anne of Green Gables resulted in a completely new text of culture, Anne with an E (Netflix, CBC), extracting forgotten or unread voices from the pages of novels. The author of the article compares specific situations from the book with TV series’ moments and their mutual impact on the transmitted content and to the constant emancipation of the main character.


Słowa kluczowe

Anne of Green Gables; Anne with an E; gender studies; novel for girls

Atwood M., 2016, Opowieść podręcznej, Uhrynowska‑Hanasz Z., przeł., Warszawa.

Bula D., 2010−2011, Ania z Zielonego Wzgórza — lektura nie tylko dla dziewcząt, „Język Polski w Szkole IV—VI”, nr 1.

Gawlicz K., 2003, Odnajdywanie i gubienie małej dziewczynki. Praktyka zakochiwania się a wytwarzanie oraz zawieszanie płci, w: Kowalczyk I., Zierkiewicz E., red., W poszukiwaniu małej dziewczynki, Wrocław.

Gillen M., 1994, Maud z Wyspy Księcia Edwarda, Stanisławska‑Kocińska Z., przeł., Warszawa.

Helios J., Jedlecka W., 2018, red., Urzeczywistnienie idei feminizmu w ogólnoświatowym dyskursie o kobietach, Wrocław.

Kuliczkowska K., 1975, Nie oskarżajmy Ani o staroświeczczyznę!, „Nowe Książki”, nr 2, s. 55—56.

Lasoń‑Kochańska G., 2010, „Ta wstrętna Ania”. O bohaterce Lucy Maud Montgomery w kontekście autogynografii, w: Olszewska B., Łucka-Zając E., red., Stare i nowe w literaturze dla dzieci i młodzieży, Opole, s. 345—355.

Lasoń‑Kochańska G., 2012, Gender w literaturze dla dzieci i młodzieży. Wzorce płciowe i kobiecy repertuar topiczny, Słupsk.

Montgomery L.M., 2012, Ania z Zielonego Wzgórza, Beręsewicz P., przeł., Kraków.

Montgomery L.M., 1996, Uwięziona dusza, Horodyska E., przeł., Warszawa.

Oczko P., Nastulczyk T., Powieśnik D., 2018, Na szwedzkim tropie „Ani z Zielonego Wzgórza”. O przekładzie Rozalii Bernsteinowej, „Ruch Literacki”, z. 3, s. 261—280.

Skarzycka P., 2016, A Feminist Approach to „Anne of Green Gables” by Lucy Maud Montgomery, Monachium.

Środa M., 2012, Kobiety i władza, Warszawa.

Źródła internetowe

https://histmag.org/Lucy-Maud-Montgomery-kobieta-ktora-przerosla-swoja-epoke-10365/4 [data dostępu: 1.03.2019].

https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_wyborcze_dla_kobiet [data dostępu: 27.02.2019].

https://www.filmweb.pl/film/Ania+z+Zielonego+Wzg%C3%B3rza%3A+Dalsze+losy2000-114977 [data dostępu: 28.02.2019].

https://www.grin.com/document/277487 [data dostępu: 27.02.2019].

https://www.independent.ie/life/family/parenting/anne-of-green-gables-feminist-iconfor-our-times 35697405.html [data dostępu: 1.03.2019].

http://www.lmmontgomery.ca/conferences/2016-conference-lm-montgomery-andgender [data dostępu: 3.03.2019].

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/ksiazki/212465,1,fragment-ksiazkisredniowieczna-gra-symboli.read [data dostępu: 11.03.2019].

https://www.rottentomatoes.com/tv/anne/s01 [data dostępu: 11.03.2019].

Pobierz

Opublikowane : 2020-06-25


BalikM. (2020). Literacko‑serialowe lekcje feminizmu. Przypadek Ani z Zielonego Wzgórza. Paidia I Literatura, (2), 43-58. https://doi.org/10.31261/PiL.2020.02.04

Maria Balik 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0001-9636-2214