Len Hansa Christiana Andersena — opowieść fantastyczna o roślinie?


Abstrakt

The article discusses The Flax, a fantasy tale by Hans Christian Andersen. In my reading, I focus on details of the tale’s text. I point out various contexts that expand and diversify the reading of the tale, such as: cultural, religious, biblical, artistic, literary and cinematic ones.


Słowa kluczowe

Andersen; fairy tale; cultural contexts; fantasy genre; plants

Andersen H.Ch., 2020, Len, Wojtiuk B., Baka M., opowiedziała, [b.m.w.].

Andersen H.Ch., 2006a, Baśnie i opowieści, Sochańska B., przeł., t. 1, Poznań.

Andersen H.Ch., 2006b, Baśnie i opowieści, Sochańska B., przeł., t. 2, Poznań.

Andersen H.Ch., 2006c, Baśnie i opowieści, Sochańska B., przeł., t. 3, Poznań.

Fiedorczuk J., 2020, Pod słońcem, Kraków.

Filipowicz U., 2006, Len, w: Leończuk J., red., Wiersze znad Narwi i Niemna. Białostocczyzna — Grodzieńszczyzna. Antologia poezji dla dzieci, Szwed W., przeł., Białystok.

Konopnicka M., 1997, Jak to ze lnem było, Wrocław.

Krawiecka E., 2017, Lniana symbolika w wybranych utworach Kazimiery Iłłakowiczówny, w: G. Różańska, red., Między sacrum a profanum. Rozważania i dylematy, Kraków, s. 253—263.

Liberiusz J., 2014, Kazanie trzecie na tenże dzień [Wielki Piątek], w: Gruchała J.S., Panuś K., wyd. i oprac. Kazania pasyjne, Kraków, s. 273—300.

Miernik A., 2015, Domeny wyobraźni: Andersen i Jung, Kraków.

Myśliwski W., 2018, Traktat o łuskaniu fasoli, Kraków.

Sławek T., 2019, „Ja bolę”. Boleść i terapia, w: Ganczar M., Gielata I., Ładoń M., Fragmenty dyskursu maladycznego, Gdańsk, s. 89—107.

Zagajewski A., 2010, Wiersze wybrane, Kraków.

Źródła internetowe

file:///C:/Users/user/Downloads/Pasja_Chrystusa_-_kaznodziejskie_renarra [data dostępu: 5.03.2020].

http://allinfo.space/2018/10/19/the-paper-cuts-of-hans-christian-andersen/ [data dostępu: 5.03.2020].

https://books.google.pl/books?id [data dostępu: 5.03.2020].

https://culture.pl/pl/tworca/kajetan-sosnowski [data dostępu: 5.03.2020].

http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=2929&show_nav=true [data dostępu: 5.03.2020].

http://ethnomuseum.pl/blog/len-z-wezyczyna/ [data dostępu: 5.03.2020].

https://gallerix.org/album/Waterhouse/pic/glrx-1752868981 [data dostępu: 5.03.2020].

http://projekt.noweskalmierzyce.pl/wp-content/uploads/2015/Jak_to_ze_lnem_bywa%C5%82o-1.pdf [data dostępu: 5.03.2020].

http://rastergallery.com/wystawy/michal-budny-kajetan-sosnowski-uklad-rownowartosciowy/ (18 I—29 II 2020) [data dostępu: 5.03.2020].

http://teatratofri.pl/wp-content/uploads/2017/02/Len_recenzja_Small_Size_Days_2017 [data dostępu: 5.03.2020].

http://tvsfa.com/108-len/ [data dostępu: 5.03.2020].

https://www.germanposters.de/leibl-wilhelm-die-spinnerin.html [data dostępu: 5.03.2020].

https://www.jstor.org/stable/1257742?Sne&ab_segments=0%2Fbasic_SYC5055ntents [data dostępu: 5.03.2020].

https://www.wikiart.org/en/edgar-degas/field-of-flax-1892 [data dostępu: 5.03.2020].

https://www.youtube.com/watch?v=IkNrbrehdeo [data dostępu: 5.03.2020].

Rasmussen H., The Fairy Tale ”The Flax” — Seen in The Four Significance Levels. 2014. https://risdmuseum.org/art-design/collection/flax-het-vlas-20037#content__section-description--1072346 [data dostępu: 5.03.2020].

Pobierz

Opublikowane : 2020-06-25


OgłozaE. (2020). Len Hansa Christiana Andersena — opowieść fantastyczna o roślinie?. Paidia I Literatura, (2), 77-89. https://doi.org/10.31261/PiL.2020.02.07

Ewa Ogłoza 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0001-6524-0054