Kira jako (nie)obcy. O protagoniście mangi Death Note Takeshi Obaty i Tsugumi Ohby


Abstrakt

The article analyzes the alienation of the main character of the manga series Death Note, who owns the Death Notebook referred to in the title. The said notebook allows to kill any person. Drawing upon the theses of Michel Foucault related to the rights of monarchs of bygone times to condemn individuals to death, and to ritualizing death itself, the author of the article shows Kira as a continuator of the said monarchs. The motif of death from the hands of another person is indicated as a form of revenge for harms suffered by one, based on considerations by Jean Baudrillard. The text also aims to show that comic books are not just entertainment for the masses, but can convey serious content instead.


Słowa kluczowe

ambivalence; Baudrillard; Foucault; stranger

Baudrillard J., 2007, Wymiana symboliczna i śmierć, Królak S., przeł., Warszawa.

Bauman Z., 2000, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa.

Dąbrowski M., 2001, Swój/Obcy/Inny. Z problemów interferencji i komunikacji międzykulturowej, Izabelin.

Foucault M., 1998, Trzeba bronić społeczeństwa. Wykłady w College de France, 1976, Kowalska M., przeł., Warszawa.

Grabias S., 2013, Analityczne kategorie obcości, „Studia Socjologiczne”, nr 1 [b.n.s].

Hammonds G., Hammonds K.A., 2017, Seeing with Shinigami Eyes: Death Note as a Case Study in Narrative, Naming, and Control, „The Phoenix Papers”, vol. 3, no. 1, s. 95—107.

Napier S., 2010, Death Note: The Killer in Me Is the Killer Is You, in: Lunning F., ed., Mechademia, Minneapolis, s. 356—360.

Obata T., Ohba T., 2007, Death Note, Dybała P., przeł., t. 1, Szczecin.

Obata T., Ohba T., 2008, Death Note, Dybała P., przeł., t. 7, Szczecin.

Obata T., Ohba T., 2009, Death Note, Dybała P., przeł., t. 9, Szczecin.

Simmel G., 2006, Most i drzwi, Łukasiewicz M., przeł., Warszawa.

Szulakiewicz M., 2006, Dialog i metafizyka. W poszukiwaniu nowej filozofii pierwszej, Toruń.

Tischner J., 1980, Bezdroża spotkań, „Analecta Cracoviensia” 12, s. 137—172.

Waldenfels B., 2002, Topografia obcego. Studia z fenomenologii obcego, Sidorek J., przeł., Warszawa.

Włodarski M., 1987, Ars moriendi w literaturze polskiej XV i XVI w., Kraków.

Znaniecki F., 1990, Współczesne narody, Dulczewski Z., przeł., Warszawa.

Pobierz

Opublikowane : 2020-06-25


DobrzyckiJ. (2020). Kira jako (nie)obcy. O protagoniście mangi Death Note Takeshi Obaty i Tsugumi Ohby. Paidia I Literatura, (2), 149-160. https://doi.org/10.31261/PiL.2020.02.14

Jarosław Dobrzycki 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0003-3120-1123