Sprawozdanie z uroczystości 26. Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego w Oświęcimiu (1—3.10.2019)


Wójcik -DudekM. (2020). Sprawozdanie z uroczystości 26. Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego w Oświęcimiu (1—3.10.2019). Paidia I Literatura, (2), 183-186. https://doi.org/10.31261/PiL.2020.02.17

Małgorzata Wójcik -Dudek 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0001-9032-8875