(1)
BaluchA. Kierunki Rozwoju Najnowszej Literatury Dziecięcej W świetle Zgłoszeń Do Nagrody Żółtej Ciżemki (w Roku 2021). pl 2022, 1-11.