SzewczykJ. (2021). Obraz Boga w dziennikach i pamiętnikach dzieci Holocaustu. Paidia I Literatura, (3), 1-12. https://doi.org/10.31261/PiL.2021.03.12