ZabawaK. (2021). „…czy ona to zrozumie?” — język, komunikacja międzyludzka i międzygatunko‑ wa w powieści Barbary Gawryluk pt. Czarna, Klifka i tajemnice z dna morza. Paidia I Literatura, (3), 1-11. https://doi.org/10.31261/PiL.2021.03.15