Brzeźniak-PałganO. (2021). Zuzanka z pistacjowego domu Barbary Gawryluk jako przykład wzorcowej publikacji wyróżnionej w Ogólnopolskiej Nagrodzie Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego. Paidia I Literatura, (3), 1-12. https://doi.org/10.31261/PiL.2021.03.17